top of page
samverkansavtal nybro / lnu

Dokumentation av avtalssignering av samverkansprojekt mellan Nybro Kommun och Linnéuniversitetet. Evenemanget skedde i Pukeberg. MAten serverades av Café Hos Oss, Gästföreläsare var den internationellt kända designern Jangir Maddadi.

Projektledarna Anette Friberg (Nybro kommun) och Linda Leonhardt (LNU) skötte presentationerna. Kommunstyrelsens ordförande Christina Davidsson klippte bandet tillsammans med LNUs vice rektor Ann Charlotte Larsson. Bland övriga gäster märktes destinationsutvecklare Susanne Stockman, kommunchef Christina Åresved Gustavsson, VD NBAB Sulev Pull, utbildningsledare Thomas Elmqvist och LNUs rektor Kaj Svensson m fl.

Evenemanget avslutades med en show i glashyttan under ledning av Dennis Westholm.

bottom of page